top of page

Krav Maga er hebraisk og betyr "kamp" "kontakt".

 

Krav Maga er en samling av ulike teknikker hentet fra bryting, boksing, karate, kung fu 
og en rekke andre eldre kampkunster. En rekke av teknikkene har senere blitt modifisert. 
Som regel har det dreid seg om enten å forenkle teknikkene, slik at den blir lettere å lære,
eller å finpusse dem basert på de erfaringer man har gjort underveis. Krav Maga er i så måte svært pragmatisk;  fungerer det, så beholder vi det. Fungerer det ikke, så benyttes det ikke. 

Den eneste tradisjonen som finnes i Krav Maga, er den pragmatiske holdningen til å 
utvikle konseptet til å tilfredsstille de krav som utøveren har.

Teknikkene ble opprinnelig utviklet for det israelske militære. Da staten Israel ble 
proklamert i 1948 var stridigheten mellom de arabiske statene og jødene i gang. Israels
behov for å trene sine militære styrker var innlysende. Det israelske forsvaret bestod 
for det meste av frivillige som hadde blitt rekruttert, og det var innlysende at det som 
skulle læres bort måtte kunne læres raskt, være enkelt å beherske og effektivt i strid. 
Ansvaret med å iverksette opplæringen ble gitt til Imi Liechtenfeldt, en erfaren soldat fra 
den 2. Verdenskrig og en anerkjent bryter og bokser fra Tsjekkoslovakia.

Lmi Liechtenfeldt betraktes som Krav Magas grunnlegger.

Siden den gang har konseptet hatt så stor suksess at det raskt ble en naturlig del av
nærkamp opplæringen til en rekke sivile-og militæravdelinger over hele verden. 
I dag er det vanlig å dele Krav Maga inn i en sivil del, og en militær del. 

Den sivile delen består i all hovedsak av en gruppe enkle teknikker som fungerer svært 
godt mot det trusselbilde man kan møte i det sivile samfunn; slag og spark mot kroppen, 
angrep med slagvåpen, kniv, kvelertak etc. Teknikkene fungerer utmerket for begge kjønn,
uavhengig av tidligere treningserfaring og nåværende fysiske form.

Den militære delen består, i tillegg til den sivile delen, av en rekke teknikker som
det er naturlig å møte som stridende; angrep med håndvåpen, granat, kniv og mer
avanserte motangrep. Det er kun personer med relevant tjenestestilling som får 
muligheten til å delta på de militære kursene.

I dag trenes Krav Maga over hele verden. Dessverre er det enkelte grupperinger utenfor 
Israel som prøver å ta "patent" på ideen og konseptet, noe som står i sterk strid med 
Imi Liechtenfeldts tanke om at enhver borger må kunne klare å forsvare seg og sine nærmeste. 
I Israel finnes det en rekke frivillige organisasjoner som gir opplæring i Krav Maga,
og på Idrettshøyskolen i Israel gis det kurs i Krav Maga på en rekke ulike nivåer.

bottom of page