top of page

American Tae Kwon Do Moo Duk Kwan

 

Eugene H. Perceval Jr.
Hadde svart belte i Tae Kwon Do og brunt belte i Aikido før han reiste til Korea  med militæret. I Korea ble han elev av Chun Chae Kyn. Perceval ble en av de første amerikanske svartbelter registrert i Korea. Perceval var en dyktig soldat og Budo utøver. Han  var en profesjonell kriger som trente for kamp i krig og ikke for  konkurranser. 
Han Tjenestegjorde i United States Marine Corps. Han trente soldater i nærkamp og tjenestegjorde i både Korea krigen og Vietnam Krigen. Perceval sørget for starten på en tålkning av Moo Duk Kwan som vi bærer spor av den dag i dag.

Forrest G. Blair
Begynte å lære Tae Kwon Do Moo Duk Kwan hos Perceval i 1964. Senere åpnet Blair sin egen karateskole i Pemberton N.J. USA, hvor instruktøren min Charles Graham lærte sin Tae Kwon Do Moo Duk Kwan.
Blair var en  spenstig og dyktig utøver med stort talent. Blair  tjenestegjorde også for U.S MARINES i 4 år.Han vokste opp i urolige nabolag og som sin instruktør Perceval var  selvforsvar det viktigste element i Budo også for Blair. 
Blair  har hatt mange skoler med varierende suksess. Han har hatt ett turbulent  liv som har satt sine spor, men som budo utøver var han særdeles dyktig.

Charles Graham- 9. Dan
Begynte med Tae Kwon Do i 1966 hos Richard Roundtree, som var en av de første  svartbeltene i Moo Duk Kwan. Mr. Graham trente hos Roundtree i ett år og fikk  gult belte. I 1967 begynte Mr. Graham å trene med Mr. Koburn som instruerte i Shotokan  karate. Mr. Graham sluttet å trene hos Mr. Koburn i 1969.  Han hadde da oppnådd  brunt belte i shotokan. Mr. Graham begynte så å trene Tae Kwon Do Moo Duk Kwan hos Forrest G. Blair.

Mr. Graham var elev hos Blair fram til 1978, da båndene mellom dem ble brutt. Mr. Graham trente også til tider hos Bob Dancer, som hadde sortbelte i Aikido. 
Mr. Graham trente hos Mr. Dancer til tider mellom 1969 og 1975. Mr. Graham trente også til tider under S.L. Martin som er en meget respektabel herre innen kinesisk budo. 
Mr. Graham trente hos S.L. Martin mellom 1971 og 1973. Mr. Graham gikk ikke opp til noen belter hos Bob Dancer eller S.L. Martin. Mr. Graham ble gradert til 1. Dan svart belte av Blair og Perceval i 1971 og til  2. Dan i 1975. Mr. Graham ble senere beæret 3. Dan i 1978, 4. Dan i 1984 og 5. Dan i 1988. Mr. Graham har opp gjennom årene instruert alle  steder han har vært. Han åpnet sin første Tae Kwon Do skole i 1971, 
første uken etter å ha mottatt 1. Dan. Skolen åpnet han i Fort Dix i N.J.

Han drev den i ca. 1 år og hadde ca. 70 elever. Videre åpnet han i 1971-72 en skole i California i forbindelse med at han var stasjonert som marinesoldat.
Han hadde han ca. 70 elever og alle var U.S. Marines. I 1972-73 åpnet han en skole på Cuba. Også her var han stasjonert som marinesoldat og hadde ca. 40 marinesoldater som sine elever.
I 1973-75 åpnet han en skole på Burlington County College i N.J. Her hadde han ca. 40 elever. I 1975-78 Åpnet han en skole i Hartford Connecticut, hvor han hadde ca. 30 elever. Denne skolen er i dag fremdeles åpen under ledelse av Stanley Heath 4. Dan. I 1978-89 har han hatt en skole i Brownsmills i N.J. Han har i denne perioden hatt  gjennomsnittlig 70 elever. I 1990 flyttet Charles Graham tilbake til Connecticut og instruere sammen med  Stanley Heath. Skolen i N.J. tok James Young, 4. Dan svart belte over. I dag har Mr. Graham 9  skoler. Til sammen har Mr. Graham i perioden  1971-89 instruert ca. 5000  elever. Han har produsert ca. 80 svartbelter selv og gjennom elevene sine. Siden 1989 har Mr. Graham instruert sammen med Stanley Heath i Conecticut. 

bottom of page